14. Međunarodna izložba arhitekture Venecijanskog bijenala 2014.

07. 06. – 23. 11. 2014., Venecija, Artiglierie, Arsenale

Izbornica: Karin Šerman

Karin Šerman diplomirala je 1989. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 1996. na Sveučilištu Harvard pod mentorstvom prof.dr.sc. K. Michael Haysa. Dobitnica je nagrade Gerald M. McCue za postignuti najviši akademski uspjeh na poslijediplomskom studiju na Graduate School of Design, Sveučilište Harvard. Doktorat znanosti stječe na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Borisa Magaša.

Zaposlena je na Arhitektonskom fakultetu od 1990. na Katedri za teoriju i povijest arhitekture. Nositeljica je kolegija iz područja Teorije arhitekture u preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na studiju arhitekture Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Od 2007. voditeljica je sekcije „Arhitektonska misao“ na doktorskom studiju „Arhitektura“ Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Kao istraživačica djeluje na znanstvenoistraživačkom projektu „Atlas hrvatske arhitekture 20. stoljeća“. Članica je uredništva znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam Prostor te znanstvenog časopisa INDECS – Interdisciplinary Description of Complex Systems. Od 2005. god. korespondentica je švicarskog časopisa Werk, Bauen + Wohnen.

Autorica je niza znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim časopisima i knjigama, s temama iz područja moderne i suvremene arhitekture i kulture te recentnoga teorijskog diskursa.

Voditeljica projekta: Sanja Cvjetko Jerković, zamjenik izbornice: Igor Ekštajn

Autorski tim: Zrinka Barišić Marenić, Melita Čavlović, Igor Ekštajn, Nataša Jakšić, Mojca Smode Cvitanović, Marina Smokvina, Karin Šerman

Suradnici: Nikola Brlek, Aleksandar Matijašević, Marko Mihaljević, Dino Mišković, Karlo Seitz, Matija Solomun, Sven Sorić, Hrvoje Spudić, Josip Galić
Projekt: Izložba Fitting Abstraction
  
Projekt: Izložba Fitting Abstraction

Izložba prezentira stoljeće hrvatske arhitekture od 1914. do 2014. godine. Nastup prati bijenalskim raspisom definirani vremenski okvir i odgovara na zadanu temu – apsorpciju moderniteta u proteklome stoljeću. U svom problemskom sloju nastup odgovara na apostrofirano pitanje opstanka kategorije nacionalnog arhitektonskog identiteta u uvjetima globalizirajućeg moderniteta. U Hrvatskoj je dvadeseto stoljeće obilježeno ranim nastupom i uvjerljivim kontinuitetom arhitekture funkcionalizma i internacionalnog modernizma, kao izraza upravo toga progredirajućeg moderniteta. No, ne samo da taj lokalno prihvaćeni modernizam nije ugrozio neki prethodni čitki i amblematični nacionalni arhitektonski identitet, nego je upravo modernizam s apstrakcijom kao svojom dominantnom konceptualnom i formalnom odrednicom, pomogao konstrukciji i uspostavi te ključne, a osjetljive kategorije. Arhitektonski modernizam u našim se prilikama tako potvrđuje kao legitimni nositelj dimenzije lokalnog arhitektonskog identiteta, koji u bitnom informira i usmjeruje čitavu daljnju arhitektonsku praksu i produkciju. Ova se izložba stoga posvećuje proučavanju, otkrivanju i prezentiranju okolnosti i evolucije ovih složenih procesa.

Stoga se izložba ne fokusira na neke izdvojene povijesne epizode protekloga stoljeća, niti na pojedine opuse, autore, tipologije ili primjere. Umjesto toga, cilj joj je zahvatiti što širi raspon uvida u čitavih stotinu godina i vidjeti što jedan takav integralni pogled pruža u pogledu razumijevanja oslovljenih složenih procesa. Tako usmjereno, istraživanje izlučuje osam specifičnih arhitektonskih tema, prepoznatih kao specifične arhitektonske vrijednosti koje u našoj arhitekturi uvjerljivo opstaju kroz čitavo sagledano stoljetno razdoblje. Upravo te zaživjele arhitektonske vrijednosti i kvalitete predstavljaju glavne eksponate izložbe.

Glavni elementi izložbe su: osam fundamentalnih vrijednosnih linija hrvatske arhitekture protekloga stoljeća, zatim osam povijesnih oslonaca koji legitimiraju njihova identitetski relevantna svojstva i povijesna lenta koja uokviruje te slojeve i omogućava razumijevanje oslovljenih intenzivnih dinamika i procesa. Osim što služi kao funkcionalni okvir opisanim izlošcima i svim ostalim potrebnim pratećim segmentima, paviljonska instalacija ujedno i sama stvara specifičnu ambijentalnu kvalitetu te ostvarenim prostornim doživljajem komunicira polazišnu tezu i ideju.

http://fittingabstraction.com/
Brošura